Descrizione immagine


Sardigna Natzione Indipendentzia


Movimentu pro liberare sa Sardigna

dae su dominadore italianu

VIDEOS

Canale Youtube

 

2017

IN ONORE A SU PATRIOTA PATRITZIU CARRUS 09-02-2017

 

2016

CENTENARIU A SIMON MOSSA 02-11-16 Zampa Marras

 

2015

DIE DE SA SARDIGNA 2015

 

CORTEU NO BASES DECIMOMANNU 11-06-15 BUSTIANU CUMPOSTU

 

2014

Elezioni regionali 2014, Conf stampa SNI  14-01-2014

 

2013

 Délégations internationales Ghjurnate Internaziunale  Corte 2009

MANIF CONTRA NAPOLITANO RESIDENTE PREFETU - CA 20-02-2012

Contadanos

Manda una email o telefona e nois amus a essere prontos a ti rispondere a totu su chi cheres ischire o aere.